• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Medlem av:

NORSK BILLEDHUGGERFORENINGEN - TEGNERFORBUNDET - NORSKE BILDENDE KUNSTNERE - BUSKERUD BILDENDE KUNSTNERE

øysteinbruse

Øystein Bernhard Mobråten

Foto: Geir Holm

 

 

STJÅLET!

 

Øystein Bernhard Mobråtens

bronseskulptur "Bukken Bruse"

støpt i 2 eksemplarer høyde

ca 2,50m vekt ca 300kg.

Den ene stjålet fra oppkjøringen

til Toen gård i Flesberg

den 8/10-9/10-2011.

Dusørhvis opplysninger

fører til at skulpturen

kommer til rette.

 
Linker

http://youtu.be/WbBtV9iRBFI

http://www.youtube.com/watch?v=W3tOd6LVIIo&feature=channel

http://www.g-lederer.no/

http://annetone.galactic.to/

http://www.janfekjan.no/Øystein Bernhard Mobråten is educated as a black-and white artist and a sculptor.For about 16 years he was absorbed in Greek sculpture and classical painting as a pupil and collaborator at Rolf Schønfeld`s special school of art. After that he has
been working with Goethe`s and Steiner`s theories of colour at Finn Moes evening school. He has also attended various courses of old painting techniqes and castingtechniques at the STI. He is organized in the Association of Sculptors, the Union of Black- and - white Artists, BBK and NBK (Norwegian Visual Artist). Øystein Bernhard Mobråten works both classicallyfiguratively and in freer forms of expression. His subjects are mainly animals and dream landscapes, and can tend towards the symbolic as well as the surrealistic. Several of his animal subjects are fetched from mythology and folk-tales.

 

I believe art has an important purpose by touching th best of people and  developing a esthetic sensitivity and ethical  consciousnes.

(Archaic landscape  "The germ of the ending-is made in the beginning?")

The Schønfeld School In the periode of 1960-87 Rolf Schønfeld was a remarkable educationalist of classical art in Oslo.Besides teaching privately in the National Gallery.
He also had an inner group of selected pupils.His strong personality attracted several students from the Art and Craft School and the Art Academy.
They were offered a kind of elite education. Very many of those who now are famous names have from time to time attended the Schønfeld school.

 
Litt om kunstens betydning slik jeg ser det.

Øystein Bernhard Mobråten

 

Billedkunsten har et rikt språkpotensiale i seg. Nyanserikt, store muligheter for å hente fram assosiasjoner, erindringer, spontane følelser og ikke minst idekonfrontasjon. Hvem er kunsten viktig for? For søkende mennesker bør kunsten være en kilde til å finne bekreftelser på egne verdier, møte provokasjoner til ettertanke—og til dialog.Jeg tror kunsten har en viktig oppgave med å berøre det beste i mennesket, å utvikle estetisk følsomhet og etisk bevissthet.


Hva er billedkunst?

Billedkunst er en kommunikasjon mellom mennesker. Billedkunst er å levendegjøre et budskap. Kunsten henter fram bilder og assosiasjoner hos betrakteren.Billedkunst har musikkens magi i seg.God kunst er som ladet med visuell musikk som berører følelsene. Men kunsten er billedlig, det billedlige er det symbolske, et utrykk i overført betydning.Inn i vår tids kunst burde de tre fundamentale kvalitetene få sin aksept. Det beste i vår arv burde tilpasses vår samtidskunst.

De tre bærende elementene velger jeg å se slik.

Det sanne,
med en undrende
sannhetssøken
Det skjønne,
med estetisk
skjønnhetssøken
Det gode,
med den gode vilje.
En etisk bevissthetssøken


Kunsten er i bevegelse som menneskeheten og kulturen er det. Et spørsmål reiser seg.
Er vår kultur i vekst, eller i forfall?

Svaret blir vel begge deler. Men det er mange ting å ta tak i for den som føler seg kallet til det.
Det dreier seg mye om å se. Det som har vært. Det som er. Og slik det kan bli.

Den figurative kunstens klare tale kan berøre det gode i mennesket, til en bevistgjørelse.
Jeg bruker utrykket vår såkalte samtidskunst. Begrepet samtidskunst blir brukt som en
benevnelse på dagens motekunst.

Innenfor begrepet samtidskunst gis det per i dag lite rom for klassisk figurativ uttrykksform.

Kunst dreier seg om det indre liv i mennesket, som er kilden.
Det å kommunisere med et billedspråk om det å være et menneske.

Det banaliserende og forgrovende innslag i kunsten i dag håper jeg vil ha en vekkende effekt,
å vekke opp en levende lengsel etter dypere verdier.

Når dette blir brukt som innhold i kunsten, så er det ikke kunsten som har kraft til å provosere,
det er fortsatt råskapen og grovheten som støter. Det simple innhold som griper en i kunsten
er ikke noe tegn på sterk god kunst, men at kunsten har kjørt fallitt.

Billedkunstens maksimale uttrykksevne er summen av mange elementer.
I den såkalte samtidskunsten er billedkunstens mange elementer fragmentert,
for eksempel til fargeklang, linjer, flater, form, motiv, prikker, streker, osv.

Spesialliseringen innebærer som regel at hver enkel del studeres uten tanke på relasjon til en større helhet.
Jeg skulle ønske at dette fragmenterte kaos i motekunsten innen vår samtidskunst gir grobunn for en fornyet 
verdierkjennelse. Denne verdierkjennelsen innebærer verdien av hele spekteret i det naturlige formspråk,
som kan forenes til referanser hos betrakteren. Det er den klassiske figurative ideklare tale. Kunsten bærer i seg en
spore til den indre evolusjon—menneskets økende bevissthet.

Kunsten bygger på det økologiske prinsipp, den evolusjonære dynamikk, som går på at det beste lever videre,
uten at dynamikken går tapt. Funksjonen i kunsten er i slekt med, og et utrykk for evolusjonens dynamikk. Kunsten er en
arena for den indre evolusjon i mennesket.Fragmenterer man kunsten for mye, slokner livskraften i kunsten.

Dette er slik jeg ser det.

Øystein Bernhard Mobråten

Gjenskinn                          

 Stjerner så du som

 ledelys over landet.

 En for det gode. 

  En for det skjønne. 

 En for det sanne.

 

En engere himmel

Har du din tid til ende fått låne.

 Stjernene tre skulle stråle ut fra din egen

innerste blåne.

 

Lev deg ut og vær tro              

til hendene synker trette.

Et gjenskinn av stjernene i deg

være ditt liv etter dette.


Einar Skjæraasen